Deze fout kan verschillende oorzaken hebben:


  • Er komt een ' voor in de gebruikernaam. Hierdoor staat er een ' in het pad naar de temp directory en Crystal Reports kan hiermee niet goed overweg. De oplossing is ofwel aan te loggen als een gebruiker zonder ' of de locatie van de temp directory aan te passen naar een locatie waar geen ' voorkomt in het pad. Temp locatie kan aangepast worden via rechtermuisklik op 'Deze computer' > Eigenschappen>Geavanceerde systeeminstellingen>Omgevingsvariabelen. De locatie van de variabelen TEMP en TMP aanpassen naar een andere temp directory.
  • Er zijn te veel temp bestanden. De temp directory eens leegmaken. Dit kan eenvoudig door windows verkenner te openen>rechtermuis klik op de C schijf>Eigenschappen>Schijfopruiming, daar tijdelijke bestanden te selecteren en op OK te klikken.