Vanaf 2013 kunnen geen negatieve bedragen meer worden vermeld op een fiche 281.20 of 281.50 voor invoering binnen Belcotax. Het is de bedoeling dat de betrokken oorspronkelijke fiche wordt aangepast.
 
De wijziging van een fiche 281 kan pas gebeuren nadat de oorspronkelijke verzending werd gevalideerd door de diensten van Belcotax. Gelieve te noteren dat bij de opmaak van een verzending met fiches 281 waarop een negatief bedrag aan bedrijfsvoorheffing zou worden ingevuld, nooit zal worden aanvaard binnen Belcotax.
 
Iedere wijziging aan een fiche 281 kan door de betrokken afzender zelf worden uitgevoerd (momenteel zijn de jaren 2011 t/m 2013 beschikbaar) en dit, door in het menu van Belcotax 'Opzoeken en Bijwerken' te openen, daarna 'Fiches - Wijzigen, Annuleren en Toevoegen' aan te klikken, op dit scherm het nummer van de oorspronkelijke zending en het KBO-nr van de schuldenaar in te vullen + de aard van de fiche 281 aan te duiden, en op 'zoeken' te drukken. Na de aanpassingen, dient men de betrokken aangifte terug te verzenden.
 
Opmerkend dat de wijziging van een fiche 281 alleen kan worden uitgevoerd door de persoon (= gebruiker/afzender) met wiens gegevens de oorspronkelijke zending werd ingediend.
 
Via www.belcotaxonweb.be en 'publicaties' is er de demo 'HELP Toevoeging, annulering en wijziging van fiches online' beschikbaar die deze werkwijze stap voor stap toont.
 
Indien deze persoon niet meer voor de onderneming werkt of als er een andere persoon is aangesteld om de gegevens te beheren, dan kan er een ondertekende aanvraag tot wijziging van de gebruiker worden gestuurd als bijlage bij een e-mail naar belcotax@minfin.fed.be of per fax naar 0257/99234 of per post. In die aanvraag vermeldt u het referentienummer van de verzending(en), het KBO-nummer van de afzender en het rijksregisternummer van de huidige (= vorige) gebruiker en dat van de nieuwe gebruiker.
Deze informatie en het nodige 'formulier wijziging gebruiker' kan u vinden op www.belcotaxonweb.be via 'FAQ', 'Fiches indienen - Algemeen' en 'Wie mag de gegevens raadplegen, wijzigen ?'.