Krijgt u deze foutmelding? Volg dan volgende stappen.De Registry value "Inno Setup CodeFile: InstallType" in

 

U zoekt naar “register-editor” onderaan naast het windows logo.


Dan gaat u naar > Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\BelcoFinCS_is1


of

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\BelcoFinCS_is1

 

Er zal nu clientserver staan (zie screenshot hieronder). Deze moet u wijzigen in "Local"