1. Instellen parameters

 

  1. Een nieuwe klant aanmaken waarop de dagontvangsten worden geboekt
  2. Per kolom uit het dagontvangstenboek een grootboekrekening aanmaken (dit kan ook in stap 5) 
  3. Menu “Parameters” – “Beheer dagboeken” en hier een nieuw verkopendagboek van het type “Dagontvangsten” aanmaken.


  4. Menu “Parameters” – “Dagontvangsten” en de klant en het dagboek selecteren


  5. Bij de groepen, de verschillende kolommen van het ontvangstenboek invullen met de omschrijving, BTW code en verkopenrekening

 

2. Ingave ontvangsten

U gaat in het menu naar “Boekhouding” > “Ingave dagboeken” > “Dagontvangsten”


 

In dit scherm kunnen per dag de ontvangsten (inclusief BTW) van de verschillende groepen worden ingegeven per boekingsperiode.


Bij het klikken op “OK”, zal er een boeking in het verkopenjournaal worden aangemaakt.