Om de vervaldag aan te passen voor de betaal termijnen volgt u de volgende stappen:


 1. Maak een back up van uw database vooraleer u deze stappen volgt!
  (zo kan er indien er iets zou mislopen altijd een back worden terug gezet)

 2. Open Accowin

 3. Ga naar Menu: Rapporten - Queries

 4. Daar dubbelklikt u op "Alle klanten"
 5. Dan klikt u op SQL Uitvoeren
 6. Dan gaan we dit exporteren naar Excel.
 7. Sla het bestand op. U noemt het bestand bv "klanten"
 8. Open het opgeslagen bestand vanop de plaats waar u het heeft opgeslagen.

 9. In kolom T (Betaaltermijnen) kan u nu het aantal dagen aanpassen naar bv 0 dagen

 10. Dan gaat u het bestandje terug opslaan met de aangepaste kolom T

 11. Dan moeten we dit bestandje gaan importeren in Accowin

 12. In Accowin gaat u naar het Menu: Parameters - Import - Import Excel - Import Klanten
 13. Dan komt u hier terecht
  Bij nieuwe template zet u (in geval) Vervaldag en als omschrijving zet u vervaldag aanpassen
 14. Hier moet u het bestand gaan importeren.
  Klik op het icoontje
  Kies het aangepaste bestand
 15. En klik op VERDER
 16. Bij Blad selecteren, selecteert u het tabblad met de gegevens voor de import.
  Importeren van rij 2
  Rij met kolom hoofding zet u 1
 17. Klik op VERDER
 18. Pas de kolommen aan die verplicht zijn.

 19. Bv kolom Referte pas u aan zoals hieronder.
  Maak deze kolom ook de Sleutel Kolom

  Dit doet u voor elke verplichte kolom. Kies telkens de juist kolom (naam van de kolom)

 20. Bij betaal termijnen zet u 0 (zoals eerder aangegeven in dit voorbeeld, als u bv langere termijn zou willen zet u een groter getal)
  Klik OPSLAAN

 21. Klik op VERDER
 22. Klik op START IMPORT
 23. Klik op SLUITEN
 24. Voor nieuwe klanten moet u het volgende doenKlik op BEHEER DOSSIER 

 25. F7 (Fiche) >>> OPTIES

  Daar kan u het aantal bv op zetten bij 
  Betaal termijnen