U krijgt een mail van Finprof dat uw indiening van BV is geweigerd, dat is omdat u geen kwartaal aangifte mag indienen.


Is de aangifte voor die klant samen met andere aangiftes opgenomen in één verzending?

  • Dan moet u de aangifte voor die klant wissen via het menu: Finprof – Aangiftes 274. (niet de verzending, anders worden de aangiftes voor andere dossiers ook gewist)
  • Indien de aangifte verzonden is in een afzonderlijke verzending (dus de aangifte is de enige aangifte in de verzending), kan u de volledige verzending wissen.


Na het wissen van de aangifte (of de verzending), kan u het dossier wijzigen van kwartaal- naar maandaangeverPeriode aangifte BV”, bij de gegevens van de aangevers.

Hierdoor zullen er voor deze aangever voortaan maandaangiftes worden gemaakt.

Door het wissen van de kwartaalaangifte gaan de 3 maanden terug vrij komen te staan op de weddefiches en kan u voor de 3 maanden van het kwartaal de maandaangiftes maken. 

Dit moet dan wel per maand gebeuren.


Ter info: Indien het bedrijf personeel heeft en de BV wordt ingediend door een sociaal secretariaat, dient u hier mee rekening te houden voor het totaal bedrag.