Aankopen buiten Europa, 2 problemen:


Zelfs indien de leverancier in zijn dossier als niet-ECE wordt aangeduid, is bij het coderen van de factuur van deze leverancier geen niet-ECE-btw-code beschikbaar. We kunnen het niet als intracom coderen, dus hoe kunnen we het correct maken voor de btw-aangifte?


Vraag: zijn dit leveringen van buiten de EU-zone waarover invoer-btw moet worden betaald en die apart wordt berekend via DHL of de douane?

Heeft het te posten bestand een ET 14000-licentie?


Mogelijke oplossing: dit kan worden geactiveerd in de file master (zie rode pijl hieronder).

Als de vergunning ET14000 van toepassing is, moet dit in Accowin op het dossier worden aangezet.

Bij het inboeken van een import gaat Accowin de BTW verleggen als de EEG code van de leverancier “Buiten EEG” is.

Kijk op de dossierfiche op de tab “Boekhouding”


 

 

Oplossing onder licentie (BTW via ET 14000-licentie)

 


Resulterende boekhoudposten:


  Wanneer wij verbruiksgoederen buiten Europa kopen, maakt de leverancier een factuur op en vervolgens "factureert" de vervoerder, in dit geval DHL, ons de BTW, vermeerderd met zijn verwerkingskosten die aan BTW zijn onderworpen. Het basisbedrag is dus BTW, maar wanneer wij het als BTW willen coderen, weigert het programma. Hoe codeer je dit vat?


Voorbeeld van een factuur van DHL met BTW (zie behandeling na het scherm):


 

  1. Gebruik F8 of druk op de "BTW wijzig" knop (sorry voor de "è")

  2. Wijzig het bedrag

  3. De BTW-wijziging op de lijn houden: druk op "De lijn aanpassen" (Nederlandse tekst door ons te corrigeren)

 

Boekhouding: (BTW is verrekend in rooster 59)

 

BTW-code en teruggave: past de NB BTW-code in de BTW-teruggave of valt deze erbuiten?

Zie boven.


Verandering van periode: 2021 blijft open (niet afgesloten) omdat ik nog moet coderen, ik maak 2022 aan die ik open in het periodebeheer en op het tabblad hierboven om toegang te hebben tot de periode 01/2022 bij het coderen van mijn aankoopfacturen. Hoe komt het dat in de aankopen, bv. de periode altijd wordt teruggezet op 12/2022 terwijl ik codeer op 01/2022. Is er een manier om het op 01/2022 te houden?


Blijkbaar hebt u alle periodes in het jaar 2022 al geopend en neemt Accowin altijd de hoogste periode die al open is (periode 12 in dit geval zoals u hebt opgemerkt).

U kunt de perioden 2 tot en met 12 in 2022 sluiten, wat de situatie zal oplossen.