Hoe moet u een XML bestand omzetten naar een BOW bestand?


Daarvoor moet u een validatiemodule downloaden, dat kan via deze link: https://ccff02.minfin.fgov.be/CCFF_SP7_2015/jnlp/belcotax.jnlp


Die vormt XML om naar BOW en doet ook controles.


Zie ook: https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/161-handleiding-per-bestand-20210310.pdf


Kan men de fiches met status “verzonden” terugzetten om te wijzigen en een nieuw bestand te maken?


Ja, door de verzending te wissen via Menu: Belcotax - Verzendingen

Dit mag enkel maar als de BOW nog niet is ingediend