BELANGRIJK

Is de licentie voor 2022 in orde? 

Controleer even of de factuur voor 2022 betaald is, de licentie wordt automatisch verlengd als wij de betaling inboeken.


2022 wordt zichtbaar als u een weddefiche voor 2022 heeft aangemaakt.

 

Aanmaken van een weddefiche voor een volgend jaar 

Door te klikken op de knop op het tabblad "Basisgegevens" worden de gegevens van de huidige geselecteerde fiche overgezet naar een fiche voor het volgende jaar. 

Op deze nieuwe fiche kan men dan eventueel eerst de parameters aanpassen om dan de inkomsten voor dat nieuwe jaar te genereren.

 

U kan in de lijst van de weddfiches het jaar 2022 selecteren (u krijgt dan een lege lijst)  en een nieuwe fiche toevoegen.

 

Via het menu : Finprof – Maak weddes voor volgend …., kan u op basis van de weddefiches van 2021 een reeks weddefiches voor 2022 aanmaken in batch.

 

Opsplitsen van vergoedingen

Zoals voor het vroegere forfait kan u de kosten ingeven bij de detail van de maand.

Het totaal van de verschillende maanden wordt op de tab van de aanvullende gegevens weergegeven.