Het decembervoorschot is afgeschaft.

 

Op deze website kan u meer informatie vinden: https://financien.belgium.be/nl/Actueel/coronavirus-verlenging-nieuwe-ondersteuningsmaatregelen-voorbereiding

 

Afschaffing decembervoorschot btw en bedrijfsvoorheffing. Het decembervoorschot in de btw wordt vanaf december 2021 definitief afgeschaft. 

In december 2020 gebeurde dit al eenmalig. Ook het decembervoorschot in de bedrijfsvoorheffing (art. 412, lid 4 en 5, WIB 92) wordt afgeschaft.


Heeft u de aangegifte toch verzonden?


Aangezien de XML voor oktober + november reeds is aangemaakt, dient u de aangiftes van de voorschotten te wissen.

Hierbij zullen dan de inkomstenlijnen voor oktober + november terug vrij komen zodat ze opnieuw in een volgende aangifte (voor het volledige 4e kwartaal) kunnen worden opgenomen.


Heeft u de XML al ingediend?

Indien de XML reeds werd ingediend en deze ook maandaangiftes voor de maand november bevat, is het mogelijk dat een deel van de aangiftes in de verzending toch werd aanvaard.

Indien u de XML nog niet heeft ingediend bij Finprof, of alle aangiftes werden geweigerd, dan kan u de verzending wissen via het menu : Finprof – verzendingen.


Als u de XML heeft ingediend en een slechts een deel van de aangiftes werd geweigerd, dan dient u de individuele aangifte te wissen in Belcofin via het menu : Finprof – Aangiftes 274

Van de aangiftes die worden gewist zullen de inkomstenlijnen terug vrij komen en opnieuw in een aangifte worden opgenomen.


Als u de klanten reeds een mail met een betaalopdracht hebben ontvangen, kan u hen best verwittigen dat ze dit niet moeten betalen. De gestructureerde mededeling gaat ook niet juist zijn, omdat die opgemaakt is voor de periode van het voorschot.


Aangifte enkel maandaangevers voor de maand november zonder decembervoorschot voor de kwartaalaangevers.


Selecteer bij het kwartaal de blanco optie:


Bedrijfsvoorheffing volledig 4e kwartaal berekenen en aangeven:


Voor de aangifte is dit reeds voorzien in Belcofin. U kan bij het aanmaken van de XML reeds aangeven dat u het voorschot + december in 1 aangifte wil opnemen.Selecteer bij Kwartaal : Voorschot + 4de kwartaal (Okt+nov+dec)