De procedure om een fiche aan te passen en door te sturen naar Belcotax is:

  • De fiche selecteren en op de knop wijzigen klikken
    • Als de melding 'Als verzending aanvaard is kan de fiche vervangen worden door een andere...' er op komt dan is de fiche verzonden maar is ofwel Belcotax verzendingsnummer nog niet ingevuld op de verzending ofwel is de verzending nog niet aangevinkt als aanvaard. U kunt deze gegevens invullen via menu>Belcotax>verzendingen, de juiste verzending selecteren en 'Nummer van de verzending in Belcotax' in te vullen en het vinkje 'Aanvaard' aan te vinken.

    • Als de melding 'De fiche is reeds verzonden, er wordt een vervangfiche aangemaakt' wordt getoond dan kunt u de aanpassingen doen.
  • U kunt u nu de fiche aanpassen. Deze gaat de status 'In bewerking' of 'Afgewerkt' krijgen. De doorgestuurde fiche krijgt de status 'Gewijzigd via vervangfiche'. Op deze manier kunt u altijd zien wat de oorspronkelijk doorgestuurde fiche was.

  • Nadat u de aanpassingen heeft aangebracht kunt u de aangepaste fiche terug doorsturen naar Belcotax via 
    • Menu > Belcotax > Aanmaken XML gewijzigde verzendingen.