Procedure: U kunt XML bestanden aanmaken voor BTW en IC aanmaken via menu>intervat>Indienen BTW-aangifte. Deze bestanden moet u lokaal bewaren. Meer uitleg kunt u verder in dit artikel vinden.

De aangemaakte bestanden uploaden naar de website van Intervat.

Lokaal bewaren XML bestanden als u RDP gebruikt

Bij het aanmaken van uw btw-aangifte een lokale directory van uw computer selecteren. U kunt deze selecteren door op het mapje naast het pad te klikken of door manueel het pad in te typen. 

Bijvoorbeeld als u de XML bestanden op uw lokale computer wil bewaren onder de map c:\documenten\intervat dan moet u als pad in accowin \\tsclient\c\documenten\intervat gebruiken. Maw als u een lokaal pad wil gebruiken moet u steeds \\tsclient\ er voor typen, nadien de schijfnaam en dan terug een \ en daarna de locatie.

Lokaal bewaren XML bestanden als u de web interface (https://online.accowin.be) gebruikt:

Bij het aanmaken van uw btw-aangifte de storage schijf selecteren. U kunt deze selecteren door op het mapje naast het pad te klikken. 

 

Daar moet u Storage selecteren.

Na het genereren moet u nog de bestanden die in de Storage bewaard zijn lokaal zetten. Dit kunt u doen door bovenaan het scherm met uw muis te bewegen tot er een wolk icoontje zichtbaar wordt.


U moet op dit wolk icoontje klikken. Dan ziet u alle bestanden die op de storage staan en kunt u op het download icoontje klikken op een bestand te downloaden op uw lokale computer.