Er is geen rechtstreekse manier om 2 dossiers van Finasset samen te voegen.

 

Zorg eerst voor een kopie van het basisdossier waarin de investeringen van het 2e dossier moeten worden geïmporteerd.

  • Maak een back-up van het basisdossier en van het 2e (te importeren) dossier,
  • Hernoem de referte van het basisdossier voorbeeld 00000001 è F0000001 (of een nummer dat volgt op de laatste numerieke referte)
  • Restore het originele dossier zodat het terug bestaat onder de originele referte.

 

Selecteer dan het 2e dossier waarvan de investeringen moeten worden toegevoegd aan het basisdossier.

Via het pijltje in de lijst, kan een Excel bestand worden aangemaakt van het 2e dossier dat moet worden toegevoegd.


U krijgt dan een Excel zoals bijgevoegd.


In die Excel heb ik op de 2e rij de overeenkomstige kolomkoppen voor het CSV bestand gezet.

Dit Excel bestand moet dan worden bewerkt zodat het kan worden ingelezen in het nieuwe dossier van de fusie. (of bij het 1e dossier)


Er moet links een extra kolom worden bijgemaakt met de referte van het dossier waarin de investeringen moeten worden geïmporteerd.


Omdat in beide dossier een investering dezelfde referte kan hebben, (voorbeeld 00000001), moeten de refertes uit het te importeren dossier worden aangepast zodat er geen conflicten ontstaan.

Best is om dan in de refertes van de investeringen het 1e teken te vervangen : voorbeeld : 00000001 è 10000001

 

Indien de afschrijvingen niet automatisch mogen worden berekend, moeten die ook worden overgezet: Dit kan op basis van het rapport van de afschrijvingen en moet gebeuren voor alle jaren waarvoor er afschrijvingen bestaan beginnende met de oudste afschrijving voor de geïmporteerde investeringen.


 

Er zijn maar een beperkt aantal kolommen nodig, de rest mag worden verwijderd.

 

Deze Excel bestanden kunnen dan als CSV bestand worden bewaard om te importeren in het fusiedossier.

(Of het originele dossier als die referte en benaming moet dienen voor de samengevoegde dossiers)

 

Wat ook belangrijk is, zijn de boekjaren. Deze moeten gelijk lopen i.v.m. de investeringsaftrek en de afschrijvingen.