Verzendingen in bulk zijn mogelijk maar kunnen er bijvoorbeeld 2 verzendingen per dossierverantwoordelijke worden uitgevoerd?


Bij het aanmaken van de XML, kan een medewerker worden geselecteerd: