Het nummer van de fiche mag niet worden gewijzigd.

Opdat er toch door verschillende indieners fiches voor éénzelfde bedrijfsleider zouden kunnen worden ingediend, is er een afdelingsnummer voorzien.

Op de fiche van de aangever vindt u het vakje “Afdeling voor XMLZet daar een nummer in (1-9999, voorbeeld: 2,  9 of 99), dan zal de fiscus een onderscheid maken met de andere ingediende fiches.

Uit de instructies van Belcotax 

U maakt  een onderscheid door het gebruik van het afdelingsnummer (zone 1.007). Met dit vrij te kiezen nummer maakt u een onderscheid tussen verschillende (virtuele) afdelingen van dezelfde schuldenaar. 

Opgelet: bij correcties aan de originele aangiften moet u steeds ditzelfde afdelingsnummer vermelden. 

 

Maak na het wijzigen van het afdelingsnummer, de XML opnieuw aan. Indien de volledige verzending is geweigerd, of nog niet is ingediend, kan u de verzending van de aangemaakte XML wissen.