Bij het aanmaken van een nieuw boekjaar in Finasset krijgt u onderstaande foutmelding.


Hoe kan u dit oplossen?


Er zit een fout in de gegevens van volgende investering:


De afschrijvingsmethode staat hier op “Degressief”, maar in de detail van de afschrijvingen zie ik dat de voorgaande jaren de afschrijving “Lineair” is uitgevoerd.

Als u de methode op “Lineair” zet (zonder te laten herrekenen) en dan het nieuwe boekjaar aanmaakt, zou het moeten lukken.