Belcofin export: Export kan van alle lijsten waar links bovenaan de lijst dat pijltje (staat.


In dit voorbeeld willen een lijst van gegevens van alle bedrijfsleiders: