Beschikbaar vanaf Belcofin versie 2.6.5.529


Ook voor 2021 is dit nu reeds opgesplitst, omdat op de fiche 281.20 enkel het bedrag van de forfaitaire vergoedingen (zonder normen of bewijs) moet worden opgenomen. Voor de andere vergoedingen moet een vinkje worden gezet.


Op de weddefiche is nu in de detail van de inkomstenlijnen een opsplitsing voorzien. 

In de kolom van het overzicht komt het totaal van de vergoedingen, maar de detail kan worden opgegeven per maand.


In de tab aanvullende gegevens wordt dan het totaal van de verschillende maanden per type getoond.


 

Deze bedragen worden dan zo overgenomen bij het genereren van de fiches 281.20.


Om die bedragen te wijzigen, moet dit dus nu gebeuren in de detail van de maand.


Bij de update wordt het bedrag dat nu op de kostenvergoeding stond, in de kolom gezet die overeenstemt met de oude selectie van de vermelding:
Zoals voor het vroegere forfait kan u de vergoeding volgens ernstige normen ingeven bij de detail van de maand.

Het totaal van de verschillende maanden wordt op de tab van de aanvullende gegevens weergegeven.

 

 

Bij het aanmaken van de fiches 281.20 wordt dan gekeken of het bedrag voor “Ernstige normen of bewijsstukken” <> 0, dan wordt er een vinkje gezet op de fiche.

Als het bedrag van het forfait zonder normen <> 0, wordt dit bedrag vermeld op de fiche. 

 

In 2020 moest een vermelding worden gegeven op de fiche 281.20 die aard aangaf.

Bij de fiche voor de inkomsten van 2021 is dit gewijzigd in 2 vinkjes voor

  • de onkostenvergoeding volgens normen
  • de onkostenvergoedingen volgens bewijsstukken

En het bedrag voor de forfaitaire vergoeding (zonder normen of bewijsstukken)