1. Inleiding

Er zijn 3 manieren om back-ups van Accowin te maken:

 • Manueel via de grafische user interface
 • Manueel via command line parameters
 • Automatische back-up via taakplanner

Het wordt aangeraden om zeker te kiezen voor automatisch back-up zodat uw gegevens van Accowin steedsworden geback-upped.

Bij elke back-up optie heeft u de mogelijkheid om van één, meerdere of alle dossiers een back-up te maken..


2. Manueel Back-up via Grafische User Interface

Op volgende manier kunt u manueel een back-up nemen:

 1. Accowin opstarten

 2. Menu > Start > Back-up

 3. U selecteert de locatie waar de back-up moet komen en selecteert of er enkel een back-up moet worden gemaakt van het huidige dossier of van alle dossiers.

 4. Als u de optie aanvinkt, zal van alle dossiers een back-up worden gemaakt, indien dit vinkje niet aan staat, wordt enkel een back-up gemaakt van het huidig actieve dossier.


 5. Klik op Start back-up


 6. De melding Back-up gemaakt onderaan het scherm wordt getoond als alles goed is verlopen

3. Manueel Back-up via command line parameters

Via het programma AccowinCmd.exe, dat u in de Accowin Client directory kunt vinden, kunt u back-ups maken gebruik makend van command line parameters.

Mogelijke command line parameters zijn:


NaamOmschrijvingVerplicht
/host:<host naam>

De naam van de Accowin server

/ipaddress:<ip adres>IP adres van de Accowin server.

/port:<poort nummer>Poort van de server. Als niet meegegeven dan wordt de standaard poort nummer gebruikt
/LocalPath:<pad>

Het pad waar het configuratiebestand van Accowin staat als er geen server is geïnstalleerd.

Voorbeeld:
 • C:\LBRP\Clients\Accowin 
 • C:\Accowin
/db:<database naam>Naam van de database. Als niet meegegeven dan wordt de standaard database van Accowin gebruikt.
/language:<taal>

De taal van de foutmeldingen:

 • N: Nederlands
 • F: Frans

/BackupPath:<pad>Het pad waar de back-up wordt bewaardX
/BackupAllAls deze parameter gebruikt wordt, dan worden er back-ups gemaakt van alle dossiers
/BackupDossier:<Dossierkode>Als deze parameter gebruikt wordt, wordt er een back-up gemaakt van het dossier met de opgegeven dossiercode, deze parameter kan meermaals worden gebruikt om een back-up te maken van meerdere dossiers
/logfile: <bestandsnaam>De locatie en naam van het bestand waar de logging informatie van de back-up in staat. Als deze parameter niet gebruikt wordt dan wordt geen log bestand aangemaakt.
/loginfoAls deze parameter wordt toegevoegd dan wordt naast de fouten ook extra logging informatie getoond en/of weggeschreven in het log bestand.
/logserverAls deze parameter wordt toegevoegd dan worden de gegevens die met de server worden uitgewisseld ook gelogd. (Enkel van toepassing als server is geïnstalleerd)
/overwritelogAls deze parameter gebruikt wordt dan wordt log bestand overschreven telkens het programma wordt uitgevoerd. Als de parameter niet wordt gebruikt dan wordt de logging steeds toegevoegd aan bestaande logbestand.


① Indien Accowin werd geïnstalleerd met gebruik van de server, is de naam van de server ofwel het IP adres verplicht. Als beide worden meegeven dan wordt de host naam gebruikt.

② Indien Accowin werd geïnstalleerd zonder gebruik van een server (standaard bij installatie op 1 PC of op bij installatie op een NAS, moet deze parameter worden gebruikt.

③ De parameter BackupAll of BackupDossier moet worden gebruikt

Voorbeeld bij installatie met server

AccowinCmd.exe /host:localhost /BackupPath:C:\LBRP\Clients\Accowin\_Back-up /BackupAll

Voorbeeld bij installatie zonder server

AccowinCmd.exe /LocalPath:C:\LBRP\Clients\Accowin /BackupPath:C:\LBRP\Clients\Accowin\_Back-up /BackupAll

4. Automatische back-up via taakplanner

4.1 Inleiding

Belangrijke opmerkingen voordat u aan de configuratie van de automatische back-up begint:

 1. De automatische back-up wordt bij voorkeur op de server geconfigureerd en niet op een werkstation
 2. De Accowin Client moet op de server geïnstalleerd zijn
 3. Als u de back-up instelt op een tijdstip waarop de computer niet draait dan zullen er geen back-ups genomen worden vandaar dat bij voorkeur automatische back-ups op een server worden ingesteld, omdat deze meestal nooit worden afgezet.

4.2 Windows 2003/Windows XP

 1. U opent Geplande taken door achtereenvolgens te klikken op de knop Start , op Configuratiescherm, op Geplande taken

 2. Dubbelklik op Een nieuwe taak toevoegen

 3. Een wizard zal opstarte, klik op Volgende

  Untitled

 4. Klik op Bladeren om het programma AccowinCmd.exe te selecteren. Standaard staat dit programma in C:\LBRP\Clients\Accowin\AccowinCmd.exe. Belangrijk: U moet AccowinCmd.exe selecteren en niet Accowin.exe!

  Untitled

 5. Vul als naam Accowin Back-up en klik op Dagelijks en daarna op de knop Volgende

  Untitled

 6. Vul een uur in waarop de back-up moet uitgevoerd worden. Kies een uur waarop uw computer zeker aan staat anders worden er geen back-ups genomen. Als start datum moet een datum gelijk aan vandaag of een dag in het verleden worden ingesteld. Geen datum in de toekomst want anders gaan de back-ups pas vanaf deze datum worden uitgevoerd. Klik op Volgende.

  Untitled

 7. Windows Gebruikersnaam en Wachtwoord invullen van een gebruiker die volgende rechten heeft op deze computer om deze taak te kunnen uitvoeren. Druk op Volgende

  Untitled

 8. De optie 'Geavanceerde eigenschappen voor deze taak openen wanneer ik op Voltooien klik' aanvinken. Op Voltooien klikken

  Untitled

 9. De waarde naast Uitvoeren moet aangepast worden. De command line parameters voor de back-up moeten er namelijk aan toegevoegd worden zoals wat er moet geback-upped worden, naar waar, ... Meer uitleg over welke parameters kunt u vinden hierboven bij 3 Manueel Back-up via command line parameters. Een voorbeeld van de waarde van Uitvoeren kan zijn: AccowinCmd.exe/LocalPath:C:\LBRP\Clients\AccowinBackupPath:C:\LBRP\Clients\Accowin\_Backup/BackupAll

  Untitled

 10. Op OK klikken en wachtwoord opnieuw invullen van de windows gebruiker

  Untitled

4.3 Windows 2008/Windows Vista/Windows 7

 1. De knop Start , op Configuratiescherm, op Systeem en beveiliging en op Systeembeheer , en vervolgens te dubbelklikken op Taakplanner. Als u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging..

 2. Klik op het menu Actie en klik op Basistaak maken.

 3. Typ als naam 'Accowin Backup' voor de taak en klik op Volgende.

  Untitled

 4. Klik op Dagelijks als u dagelijks een back-up wil maken van Accowin en daarna op Volgende

  Untitled

 5. Geef de gewenste planning op en klik op Volgende Opmerkingen:

  1. Kies een uur waarop uw computer zeker aan staat anders worden er geen back-ups genomen

  2. Als start datum moet een datum gelijk aan vandaag of een dag in het verleden worden ingesteld. Geen datum in de toekomst want anders gaan de back-ups pas vanaf deze datum worden uitgevoerd.

   Untitled

 6. Klik op Programma starten en klik op Volgende

  Untitled

 7. Configuratie van Programma starten:

  Untitled

  1. Klik op Bladeren om het programma AccowinCmd.exe te selecteren. Standaard staat dit programma in C:\LBRP\Clients\Accowin\AccowinCmd.exe. Belangrijk: U moet AccowinCmd.exe selecteren en niet Accowin.exe!
  2. Bij'Parameters toevoegen (optioneel)' moet u de parameters van de back-up invullen. Meer uitleg over welke parameters kunt u vinden hierboven bij 3 Manueel Back-up via command line parameters
 8. Voorbeeld met server: /Host:localhost /BackupPath:c:\Accowin\_backup /BackupAll - Klik vervolgens op Volgende

 9. Het vinkje 'Het dialoogvenster Eigenschappen van deze taak openen als ik op Voltooien klik' aanzetten en op Voltooien klikken.

  Untitled

 10. De optie 'Uitvoeren ongeacht of gebruiker wel of niet is aangemeld' aanzetten en op OK klikken.

  Untitled

5. Terugzetten van de dossiers via Restore

Een back-up kan teruggezet worden door Accowin te starten en het menu Start > Restore te selecteren

Het terugzetten van de dossiers gebeurt dossier per dossier, het is echter niet nodig eerst het dossier aan te maken in Accowin. Indien het dossier nog niet bestaat, wordt dit automatisch aangemaakt. Selecteer de map waar de bestanden die zijn aangemaakt via de back-up, en selecteer daar een dossier om terug te zetten. De gegevens over het dossier worden getoond.

Klik op de knop ***< Start Restore >***om de gegevens terug te zetten.

Untitled