Om dit te kunnen verwerken moet je vinkje ‘Meerdere coda bestanden voor 1 bankafschrift’ aan zetten op dagboekniveau (menu>parameters>dagboeken, dagboek selecteren, naar detail gaan en vinkje 'Meerdere CODA bestanden voor 1 bankafschrift' selecteren).
 
Als dit vinkje aan staat gaat het geïmporteerd bankafschrift de nummering krijgen van <jaartal><bankafschriftnr><volgnr>. Voorbeeld: We ontvangen afschrift 5 van het jaar 2015 dan wordt dit nr 1500500. Ontvangen we nog een bestand voor afschrift 5 in jaar 2015 dan wordt dit nr 1500501.