De procedure is als volgt:

  • Maak een back-up van de database van het andere kantoor via het menu : Start > Backup.
  • Deze back-up kan u dan toevoegen aan uw gegevens in Belcofin via het menu: Parameters > Databases samenvoegen.
  • Maak zeker ook eerst een back-up van uw eigen database, zodat u over de mogelijkheid beschikt om terug te gaan naar de situatie voor het samenvoegen, omdat er tijdens het samenvoegen conflicten kunnen ontstaan